Hướng dẫn tải game
Bước 1: Tải Game
 
Bước 2: Giải nén (mật khẩu giải nén: 123456)
Bước 3: Chạy file autoupdate.exe để cập nhật bản mới nhất
Bước 4: Vào game
 
Bước 1: Tải bản patch bên dưới
( Đã có source game Võ Lâm )
Bước 2: Giải nén (mật khẩu giải nén: 123456)
Bước 3: Copy thư mục DATA của source game Võ Lâm có sẵn vào
Bước 4: Chạy file autoupdate.exe để cập nhật bản mới nhất
Bước 5: Vào game
Sidebar left