Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00
Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00
Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

DANH SÁCH CHIẾN ĐỘI

20/11/2020

Thân gửi chư vị!

Ban tổ chức giải đấu xin gửi đến chư vị danh sách 56 chiến đội đã đăng ký đủ 3 thành viên. Hãy cùng kiểm tra và tìm hiểu xem đối thủ của mình là những chiến đội nào nhé!

Một số điểm cần lưu ý:

 • Thời gian lấy dữ liệu nhân vật: 16h00 ngày 20/11 (Tức là level, điểm số, tất cả trang bị trên nhân vật và trong hành trang tại thời điểm này sẽ được lưu giữ lại và chuyển vào máy chủ Đấu Trường Tam Tuyệt. Người chơi sẽ sử dụng nhân vật này để thi đấu trong suốt giải đấu)
 • Nhân vật tại Thái Sơn và Đấu Trường là 2 nhân vật riêng biệt (Những sự thay đổi của nhân vật tại Thái Sơn sẽ không ảnh hưởng đến nhân vật ở Đấu Trường, và ngược lại)
 • BTC giải sẽ livestream quá trình bốc thăm chia cặp đấu để đảm bảo tính công bằng và minh bạch của giải đấu. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo ở bản tin sau.
 • THÔNG TIN VỀ MÁY CHỦ ĐẤU TRƯỜNG TAM TUYỆT:
  • Tất cả các vật phẩm và trang bị tại máy chủ Đấu Trường Tam Tuyệt sẽ ở trạng thái KHÓA VĨNH VIỄN (Không thể giao dịch, quăng ra, bày bán, ...)
  • Không thể sửa trang bị đã hư hỏng thành cục sắt, nên chư vị lưu ý độ bền của trang bị (Tránh trường hợp lợi dụng PK10 để làm văng đồ ra đất)
  • Không thể sử dụng thuốc hỗ trợ PK
  • Các hào quang mà các nhân vật nhân được trước đây: sẽ được xóa bỏ để đảm bảo tính công bằng cho giải đấu
  • Có thể tự do thay đổi trang bị (Chỉ được thay đổi những trang bị trong rương của bản thân)
  • Được tẩy tủy miễn phí và không giới hạn số lần tẩy tủy
  • Các chiến đội cần lập bang theo tên đã đăng ký để BTC thuận tiện trong việc livestream, cũng như khán giả dễ dàng theo dõi quá trình thi đấu của các chiến đội!
  • Lập bang và tẩy tủy miễn phí tại: NPC Hỗ Trợ Giải Đấu ở thành Phượng Tường
 • NHỮNG LƯU Ý KHI THI ĐẤU:
  • Bản đồ thi đấu: Bản đồ liên đấu (Trừ thể lực khi di chuyển, trang bị phục hồi thể lực không phát huy tác dụng)
  • Thời gian thi đấu mỗi trận: 5 phút
  • Không thể sử dụng các loại thuốc PK
  • Khi di chuyển vào bản đồ thi đấu: Sẽ xóa các hiệu ứng và tác dụng của các loại thuốc PK đã sử dụng trước đó
  • Hành Trang và Rương Bang Hội: Chỉ có thể mang các loại dược phẩm được bán trong Hiệu Thuốc (Nếu trong 2 rương này có chứa vật phẩm gì khác thì sẽ không thể truy cập vào bản đồ thi đấu)
  • Khi đã vào bản đồ thi đấu: Không thể di chuyển vật phẩm từ Rương Bang Hội sang Hành Trang
 • LỘ TRÌNH THI ĐẤU: Thông tin về lộ trình thi đấu sẽ được cập nhật chi tiết ở bản tin kế tiếp.

DANH SÁCH 56 CHIẾN ĐỘI THAM GIA GIẢI ĐẤU:

TÊN ĐỘI ĐỘI TRƯỞNG THÀNH VIÊN 2 THÀNH VIÊN 3
hihi Cứ Thế Rời Xa Thùy Trang BảoÄNgọc
Hải Sản Bermuda CUA Baby TÔM COKER
Cui ZzHoaThanZz Bạch Vạn Kiếm  YasuBup
Cùi   Thiên Ma   Nhện Cái Địt Ra Cức Nước
Phê Rượu Gái Rượu   Bình Tâm Tiền Vô Nghĩa
GàVàng Tán Hoa Bổng  TriệuMẫn79 Huyền Lôi ảo ảnh
QuynhLam DieHard LáNgọc Cành Vàng Quỳnh Lam
HKxxx13 Câm Lặng NgaMyAV Long Ä Thần
NgạoNghễ  Ngạo Nghễ  AnhHai33 ZzNoelzZ
Giang hồ Bất Giới Đại Sư    Khổng Minh   Zjn no 113
Ahihi BaByDontCry VôThiên Thành•Ä•Đông
HGC Hỏa Đế Vương GiọtLệTrênMi CowGirl
hello Minh Châu Đậu Ca Tất Cả Quỳ Xuống
Ham Choi  Võ Thị  ooBINoo Thaonguyen
AECUCHUO Tây Độc Làm Đĩ 9 Nơi Đoàn Chính Thuần
MCL Mecherry MotThoi2005 Long Thần Tướng
Top TK •Ăn Mày Lãng Tử• LamHa29 Mộc Uyển Thanh
Mr Phong Mr Phong SiêuĐộc Marosa
LB Club Côbébuồn Bú Chim Shiroemon
MaGiáo AndyNguyễn Chiều Bòng TiêuThiênTuyết
AEPHONG diepphong sukubuCB NgocMinhKhue
CAHS GlassHeart ”Sam•Ä•Sam” 73 CSHS 73
DiChoVui KiếmÄThánh ChenLong •Ngày•Trở•Về•
HK HK Xe Hào Kiệt  ”Diệu•Ä•Linh” Bamboom  Airways
GiangÄHo •PY•LãnhÄHuyết 43ÄÄ •A•Thu • PYÄTrân••Yêu
TamCa3ga ”…TiểuÄVũ…” Tà Vương 49Diệu•Ä•Như
Duy TT °•LongÄRồng•°  192 HàmÄTử  Công Tử Bạc Lẻ 
LotDuong IIKimLongII IILoiLongII LýTiêuGiao
GIET tudiabombo Người Lạ Ơi  85C1 * Sị 
Kiem100X NYNY PHAM 74 NAM CO ThichChocCho
VuiGiai   Kiến Phiêu Lưu Kim Jun See Kim Se Run
AnhEm  Lion  An Khang MrThaoHuyen
AnhEmCui Huỳnh ý ……Trường Mộc…… GiangNamCôngTử.
HK XL  Hư Không   Hồng Hạnh  TVB Thất Kích
Hải Đăng Hải Đăng Vk Hải Đăng LamPhượngHoàng
TamLong Hoàng Gia • PéLong • Mganga
chetlang OanHồn Suối Máu ThuaPhong Tiểu Linh
TT3 Mạn Thiên Hoa Thảo Thảo ChimToTo
CHEM VoCucChem9999 ChemVoCuc01 BuffAnhOi02
Đen Xì Rồng Mắt Đỏ Hà Duyên ThuyQuyen
NICOTIN   SuÄBon   36_A_Quan ……Tròn……
BMD Bốc•Mộ•Đêm  Phó Khoa Sản ĐộngVậtMáuLạnh
JXF TP SyNET Hải…Tấu…Hài BERMUDA
Lão Quái Đìu Hiu Lão Quái ZzHoaDanTaThanZz Bé Xinh
TieuThan TIEUGIAO ThanÄÄChuy buomOoOhong
 M T M  … Ma Phong Ba … _MâyLangThang_ Tuệ Anh
DAT CANG SieuBuffPro ĐạiLâmMộc AnhkhôngÄCònBuồn
GHsaigon 1 Phụt Bóc Hơi Kẻ Khát Máu VDcuchinguoc
GU GU GuNgotLim hentai BlackCat
VUITHOI ĐộcThiênPhong • Hoàng … Sam Như 1 Vị Thần
CLTNVD Tiểu Đạo Sĩ NiCo TocDai NgocMinh
HKHKHK   Achilles   SsHoaTranhsS Nhị Thiếu Gia
b Ng aHoang BongYo Linh Quay Xe
CaViQuy CônĐồ Trên ConĐò VietAnh Tuyết Linh Nhi
VIP HK oOo Long Nhi oOo   Trinh   Tư Mã  Vô Tình
GIADINH Lò Văn Tôn Hồng Phất Nữ ĐangĩaGặpKẻThù

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :
Sidebar left