Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Chính Tông

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00
Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00
Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại HK: Đạo Thanh
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Boss Đại HK: Hà Linh Phiêu
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ CẬP NHẬT 19/11

19/11/2020

NHỮNG TÍNH NĂNG VÀ CẬP NHẬT
ĐÃ ÁP DỤNG TẠI THÁI SƠN

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 19/11:
 • Sửa các lỗi tồn đọng sau:
  • Cập nhật cơ chế làm giảm văng game
  • Một số cao thủ không thể thực hiện nhiệm vụ Thiên Long Hỏa Khí
  • Một số vật phẩm quý có thể quăng ra đất
 • Đồng thời, Bổn Trang cũng gửi đến toàn thể chư vị một món quà kèm với lời cáo lỗi chân thành, mong chư vị lượng thứ cho sự cố này!
  • 50.000.000 Exp cộng dồn
  • 10 Mật Tịch Kỹ Năng Cấp 120 (Khóa, hạn sử dụng 7 ngày)
  • Nhận tại NPC Lễ Quan
  • Hạn chót nhận quà: 24h00 ngày 21/11

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 16/11:
 • Boss Phản Đồ: Thay đổi hình ảnh của Boss để tránh gây tình trạng văng game ở một số máy tính
 • Tống Kim: Tạm thời bỏ bản đồ Thâm Lâm. Chỉ sử dụng duy nhất bản đồ Hoàng Sa Lâm
 • Phong Lăng Độ: Khắc phục tình trạng một số nhân vật không nhận được Exp từ Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Tướng Quân
 • Hoạt động Nhất Đại Tôn Sư: Tăng thêm các mốc thời gian hái Cây Hoa Hồng (Xem chi tiết tại đây)
  • Mốc 1: 12h30 - 14h30
  • Mốc 2: 19h00 - 20h00
  • Mốc 3: 22h00 - 24h00

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 06/11:

 • Khai mở kỹ năng cấp 120 (Xem thông tin tại đây)
 • Ra mắt thêm 2 boss Hoàng Kim mới
  • Hà Nhân Ngã: 19h30 tại Trường Bạch Sơn Nam hoặc 7 thành thị
  • Cổ Bách: 23h00 tại Sa Mạc 1 hoặc 7 thành thị
  • Phần thưởng:
   • Mảnh trang bị An Bang
   • Mảnh trang bị Định Quốc
   • Bảo rương Boss - An Bang
   • Bảo rương Boss - Định Quốc
   • Và nhiều phần thưởng quý khác (Xem chi tiết tại đây)

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 27/10:

 • Cập nhật hoạt động Vạn Niên Thiên Tuế (Xem chi tiết tại đây)
 • Điều chỉnh Túi Mana Đại Bổ Tán: Sử dụng sẽ nhận được 100 bình Đại Bổ Tán

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 13/10:

I. KHAI MỞ TÍNH NĂNG:

 1. Phú Quý Cẩm Hạp: Xem thông tin chi tiết tại đây
 2. Sự kiện Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10: Xem thông tin chi tiết tại đây

II. THỢ RÈN TÂY VỰC: Cập nhật thêm 2 chức năng mới

 • Ghép Chìa khóa rương 3: Cần 10 Mảnh chìa khóa rương 3 + 100 vạn lượng
 • Bán Trống Khải Hoàn: 1.000 vạn lượng (Hạn sử dụng: 8 giờ)
 • Vị trí NPC: 196/200 Tương Dương

III. NHIỆM VỤ THIÊN LONG HỎA KHÍ:

 • Nộp các vật phẩm từ tính năng để nhận thưởng Exp - Nhận thưởng tại Võ Lâm Lệnh
 • Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 trong 3 nhiệm vụ dưới đây
Nộp các vật phẩm sau Phần thưởng
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 20 vạn lượng 5.000.000 Exp
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 1 Thiên Long Vượt Ải + 30 vạn lượng 10.000.000 Exp
1 Thiên Long Tống Kim + 1 Thiên Long Online + 1 Thiên Long Dã Tẩu + 1 Thiên Long Vượt Ải + 1 Thiên Long Phong Lăng Độ + 40 vạn 15.000.000 Exp
 • Trong trường hợp không thể tham gia tính năng, có thể mua các vật phẩm sau tại Võ Lâm Lệnh:
  Vật phẩm Giá
  Thiên Long Vượt Ải (Khóa. Hạn sử dụng: 24 giờ) 3 tiền đồng
  Thiên Long Phong Lăng Độ (Khóa. Hạn sử dụng: 24 giờ) 3 tiền đồng

IV. ĐIỀU CHỈNH PHẦN THƯỞNG CÁC TÍNH NĂNG:

 • PHONG LĂNG ĐỘ:
  • Mỗi ngày chỉ diễn ra 5 chuyến thuyền: 11h, 14h, 16h, 17h, 22h hàng ngày
  • Hoàn thành qua đến bờ Bắc: Nhận ngẫu nhiên từ 3 đến 5 triệu Exp
  • Mỗi chuyến thuyền sẽ có 3 boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh, tiêu diệt sẽ nhận được 1.000.000 Exp và ngẫu nhiên 1 vật phẩm bên dưới:
   Tên Vật Phẩm
   Thiết La Hán
   Quế Hoa Tửu
   Phúc Duyên Lộ (Đại)
   Đại Lực hoàn
   Phi Tốc hoàn
   Tiên Thảo Lộ
   Tử Thủy Tinh
   Lam Thủy Tinh
   Lục Thủy Tinh
   Tinh Hồng Bảo Thạch
   Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
 • VƯỢT ẢI:
  • Tặng thêm Exp khi vượt qua các ải sau:
   Mốc Ải Phần thưởng kinh nghiệm
   5 1.000.000
   10 1.000.000
   15 1.000.000
   20 1.000.000
   25 1.000.000
   28 1.000.000
  • Vượt thành công 28 ải, mỗi thành viên sẽ nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
   Tên Vật Phẩm
   Thiết La Hán
   Trường Mệnh hoàn
   Bách Quả Lộ
   Đại Lực hoàn
   Phi Tốc hoàn
   Tiên Thảo Lộ
   Tử Thủy Tinh
   Lam Thủy Tinh
   Lục Thủy Tinh
   Tinh Hồng Bảo Thạch
   Tẩy Tủy Kinh
   Võ Lâm Mật Tịch
   Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển
   Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái
 • TỐNG KIM 21h:
  • Tặng thêm Bảo Rương Danh Hiệu khi kết thúc trận, dựa theo danh hiệu đạt được
   Danh hiệu Hiện Tại Điều Chỉnh
   Đại Tướng 5.000.000 Exp 5.000.000 Exp
   4 Bảo Rương Danh Hiệu (7 ngày)
   Phó Tướng 3.000.000 Exp 3.000.000 Exp
   2 Bảo Rương Danh Hiệu (7 ngày)
   Thống Lĩnh 2.000.000 Exp 2.000.000 Exp
   1 Bảo Rương Danh Hiệu (7 ngày)
  • Sử dụng Bảo Rương Danh Hiệu cần 1 vạn lượng.
  • Phần thưởng khi sử dụng Bảo Rương Danh Hiệu:
   Tên Vật Phẩm
   Thiết La Hán
   Trường Mệnh hoàn
   Đại Lực hoàn
   Phi Tốc hoàn
   Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
   4 Tống Kim Phi Tốc hoàn
   4 Lệnh bài
   2 Chiến cổ
 • BOSS HOÀNG KIM:
  • Vật phẩm chắc chắn rơi: Trống Khải Hoàn (Hạn sử dụng 8 giờ)
  • Vật phẩm có xác suất rơi: Tăng thêm 3 vật phẩm sau
   • Mảnh chìa khóa rương 3
   • Bảo rương BOSS - Định Quốc (Chứa 1 trang bị Định Quốc)
   • Bảo rương BOSS - An Bang (Chứa 1 trang bị An Bang)
 • LIÊN ĐẤU: Vật phẩm Túi Mana Đại Bổ Tán sẽ bị cấm mang vào đấu trường thi đấu

V. TRỐNG KHẢI HOÀN:

 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng chắc chắn rơi từ Boss Hoàng Kim
  • Hoặc mua tại Thợ Rèn Tây Vực (Giá 1.000 vạn lượng)
 • Giới hạn:
  • Chỉ bang chủ hoặc Trưởng Lão mới có thể sử dụng
  • Mỗi bang hội chỉ có thể sử dụng 1 vật phẩm/ngày
  • Mỗi nhân vật nhận tối đa 120 lần Exp/ngày
 • Tác dụng:
  • Các thành viên trong cùng bang hội với người sử dụng Bánh Trung Thu sẽ nhận được exp
  • Cứ mỗi 10 giây sẽ nhận được Exp
  • Thời gian nhận: 30 phút tính từ lúc sử dụng Bánh
  • Đặc biệt: Điểm kinh nghiệm nhận được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc số lượng thành viên đạt cấp 80 trở lên trong bang hội đứng xung quanh
Số thành viên xung quanh (Cấp 80 trở lên) Exp mỗi 10 giây 
Từ 61 trở lên 75.000
Từ 51 đến 60 70.000
Từ 41 đến 50 65.000
Từ 31 đến 40 60.000
Từ 11 đến 30 55.000
Từ 1 đến 10 50.000

 


CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 29/09

 • Dã Tẩu: Khắc phục việc một số nhiệm vụ hiển thị không đúng. Đồng thời gây ảnh hưởng đến việc nhận Nến Đỏ của hoạt động Trung Thu
 • Bánh Trung Thu Bang Hội nhận được từ Boss HK: Tăng hạn sử dụng thành 3 giờ
 • Quần Long Hội: Tiếp tục thử nghiệm vị trí quả Huy Hoàng
 • Hái quả HH và HK: Sẽ xuất hiện thông báo ở kênh bang hội của người hái
 • Điều kiện tham gia thuyền PLD: Cấp 80 trở lên mới có thể tham gia (Theo đúng như thông báo ban đầu của tính năng PLD)

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 26/09Chuỗi sự kiện mừng Trung Thu


CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 22/09:

 • Khai mở bản đồ tính năng mới: Quần Long Hội (Xem chi tiết tại đây)
 • Nâng giới hạn đổi điểm tích lũy Tống Kim trong tuần cho nhân vật dưới 140
  • Hiện tại: 50.000 điểm/tuần
  • Điều chỉnh: 80.000 điểm/tuần
 • Hỗ trợ người chơi mới:
  • Nhận ngay đẳng cấp 70 và 20 Dã Tẩu Lệnh Bài (khóa, hạn sử dụng: 3 ngày)
  • Hoàn thành 30 nhiệm vụ Dã Tẩu sẽ đạt cấp 80
  • Nhân vật cấp 80 đến 90: Giao nộp các tin vật sau ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trang: Thiên Long Online + Thiên Long Dã Tẩu + Thiên Long Tống Kim: Nhận thưởng Exp để đạt cấp 90
  • Mở bán Tinh Anh Lệnh Bài tại Tiền Trang Lâm An:
   • Nhận gói quà Tinh Anh: 1 kỹ năng cấp 90 tự chọn (Trừ Vân Long Kich), Đại Thành Bí Kíp (Hạ), 2 Tuyệt Kỹ Chân Đơn, 50 vạn lượng
   • Sử dụng 90 tiền đồng trong Tiền Trang để mua (Không thể sử dụng xu đã rút để mua)
   • Đẳng cấp dưới 100 mới có thể mua và sử dụng
   • Nhận quà mỗi ngày (Nhận trong 7 ngày): 10 Dã Tẩu Lệnh Bài (HSD: 3 ngày) và 10 túi Mana Đại Bổ Tán
   • Tất cả các vật phẩm đều ở trạng thái khóa
 • Thiết La Hán - Điều chỉnh cấp độ sử dụng: Cấp 145 trở lên không thể sử dụng Thiết La Hán

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 11/09:

 • Thay đổi nội dung chú thích trên một số vật phẩm để giải thích rõ hơn về công dụng và cách sử dụng
 • Cập nhật thêm bản đồ mới: Nhằm giải tải cho các bản đồ 9x hiện tại
  • Tên bản đồ: Bàn Long Sơn
  • Hoàn toàn tương tự bản đồ Uyển Phụng Sơn hiện tại
  • Có thể sử dụng Auto để tự động lên bản đồ luyện công từ Xa Phu:
   • VAuto: Chọn bản đồ Bàn Long Sơn
   • AutoHoiUc: Chọn đi lên bản đồ Thiên Phụ Sơn
  • Hoàn toàn giống bản đồ Trường Bạch Sơn Nam: Hình dạng bản đồ, số lượng quái, Exp, tỉ lệ rơi tiền, tỉ lệ rơi đồ
  • Điểm lưu rương: Biện Kinh
  • Đẳng cấp yêu cầu: 100 trở lên
  • Điều kiện: Cần sử dụng Dao Quang Lệnh để nhận được thời gian luyện công tại đây
  • Dao Quang Lệnh:
   • Tại Kỳ Trân Các. Giá 30 tiền đồng
   • Tác dụng: Cộng thêm 7 ngày luyện công tại Uyển Phụng Sơn và Bàn Long Sơn (Có thể sử dụng nhiều vật phẩm để cộng dồn thời gian luyện công. Ví dụ: 2 item = 14 ngày, 4 item = 28 ngày)
   • Thời gian luyện công tính theo thời gian thực (Tức là với mỗi vật phẩm Dao Quang Lệnh sẽ hết tác dụng sau 7 ngày bất kể có online hay không)
   • Có thể kiểm tra thời gian luyện công còn lại tại Võ Lâm Lệnh
  • Vẫn có thể tự do PK tại bản đồ này. Tuy nhiên từ 0h - 6h mỗi ngày sẽ không thể PK

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 04/09:

 • Giảm giá xử lý trang bị xanh bị hỏng tại Thợ Rèn:
  • Giá cũ: 50 tiền đồng/trang bị
  • Giá mới: 30 tiền đồng/trang bị
 • Gói đầu tư:
  • Khi còn hiệu lực của gói Thanh Long: Không thể mua thêm gói Thanh Long
  • Khi còn hiệu lực của gói Xích Long: Không thể mua thêm gói Xích Long
  • Mục đích: Tránh tình trạng mua nhầm hoặc mua trùng gói đầu tư
 • Liên Đấu: Hình thức liên đấu tháng 9: Đơn đấu tự do

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 28/08:

 • Cập nhật chuỗi sự kiện mừng Quốc Khánh nước CHXHCN VIỆT NAM
 • Điều chỉnh Bản đồ luyện công mới Thiên Phụ Sơn
  • Đổi tên thành Uyển Phụng Sơn để VAuto tự lưu rương Phượng Tường
  • Sửa lỗi level bản đồ để có thể rơi trang bị cấp 10
  • Vẫn rơi nguyên liệu cho sự kiện Quốc Khánh
  • Auto HoiUc: Vẫn sử dụng dòng chọn bản đồ mới tên Tích Huyết Cốc để tự đi lên bản đồ mới
  • Lưu ý: Trong thời gian cấm PK (00:00 > 06:00) không sử dụng được Thổ Địa Phù trong Tạp Hóa
 • Tống Kim:
  • Nhân rộng hình thức báo danh 1 account/IP ở trận Tống Kim 21h
  • Thời gian áp dụng: 7 ngày trong tuần
 • Cập nhật thêm 1 lựa chọn về giao diện:
  • Mặc định vẫn là giao diện như hiện tại (Gọi là giao diện 3 ô)
  • Thêm 1 nút để mở giao diện 9 ô ở Autoupdate
  • Sau bảo trì, chư vị cần chạy update game để cập nhật nút mở giao diện mới


CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 25/08:

 • Khai mở Lôi Đài và Công Thành Chiến: Thành Phượng Tường (Xem chi tiết)
 • Lôi đài Công Bình Tử:
  • Trang bị Phục Hồi Thể Lực không phát huy tác dụng (Giống bản đồ Liên Đấu)
  • Mục đích là tạo môi trường tỉ thí công bằng đúng nghĩa
 • Dã Tẩu: Điều chỉnh một số lỗi text gây hiểu nhầm ở một số nhiệm vụ
 • Đền bù do sự cố mạng tối 24/8: Võ Lâm Chính Tông chân thành cáo lỗi đến chư vị huynh đệ vì sự cố ngoài ý muốn này, và cũng hiểu rằng chắc chắn không thể có gì để bù đắp được những thiệt hại mà chư vị đã gánh chịu. Do vậy Bổn Trang xin gửi một món quà nhỏ để phần nào đó bù đắp cho những thiệt hại và những bất tiện mà chư vị đã gặp phải. Mong chư vị huynh đệ thông cảm và rộng lòng bỏ qua!
  • Điều kiện nhận: Nhân vật đạt cấp 80 trở lên
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan (Từ 18h00 đến 24h00 ngày 25/8)
   • ​Exp: 15.000.000 (Không cộng dồn)
   • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt: 1 (Khóa. Hạn sử dụng: 72 giờ)
   • Phi Tốc Hoàn + Đại Lực Hoàn: 20 (Khóa. HSD: 10 giờ)
   • Tất cả các thuốc hỗ trợ Tống Kim đang bán tại Quân Nhu Quan: 20 vật phẩm mỗi loại (Khóa. HSD: 10 giờ)
  • Điểm tích lũy Tống Kim: 10.000 (Điều kiện: Những nhân vật đạt được trên 5.000 điểm trong trận Tống Kim 21h hôm nay. Khi kết thúc trận, hệ thống sẽ tự động cộng 10.000 điểm vào tổng tích lũy của nhân vật)
  • Bảo Rương Danh Hiệu Tống Kim: Nhân 3 so với bình thường
   • Thống Lĩnh: 3
   • Phó Tướng: 6
   • Đại Tướng: 12
 • Sự kiện tặng xu cho Top 10 Tống Kim:
  • Top 1: 500 xu
  • Top 2: 300 xu
  • Top 3: 100 xu
  • Top 4 đến 10: 100 xu/nhân vật
 • Sự kiện dự đoán kết quả Tống Kim 21h hôm nay: Tham gia tại Fanpage và Group để nhận 500 xu vào Tiền Trang
 • Cập nhật chức năng cho các Streamer:
  • Mục đích: Giúp cho các bạn Streamer có thể tường thuật các trận chiến đến đông đảo người xem tại Fanpage
  • Tên nhân vật: Live Stream 1, Live Stream 2, Live Stream 3
  • Chức năng:
   • Di chuyển vào bản đồ Lôi Đài, Công Thành Chiến
   • Ẩn thân, chuyển bản thân sang trạng thái phi chiến đấu tại bản đồ đặc thù: Lôi đài, CTC, Tống Kim, Chiến Long Động
   • Thần Hành Phù để thuận tiện khi di chuyển
  • Ngoài ra, không có chức năng hay quyền hạn gì khác

 • Cập nhật bản đồ mới: Sau khi khảo sát ý kiến từ cộng đồng người chơi Võ Lâm Chính Tông:
  • Tên bản đồ: Uyển Phụng Sơn
  • Có thể sử dụng Auto để tự động lên bản đồ luyện công từ Xa Phu:
   • VAuto: Chọn bản đồ Uyển Phụng Sơn
   • AutoHoiUc: Chọn đi lên bản đồ Tích Huyết Cốc
  • Hoàn toàn giống bản đồ Trường Bạch Sơn Nam: Hình dạng bản đồ, số lượng quái, Exp, tỉ lệ rơi tiền, tỉ lệ rơi đồ
  • Điểm lưu rương: Phượng Tường
  • Đẳng cấp yêu cầu: 100 trở lên
  • Điều kiện: Cần sử dụng Dao Quang Lệnh để nhận được thời gian luyện công tại đây
  • Dao Quang Lệnh:
   • Tại Kỳ Trân Các. Giá 30 tiền đồng
   • Tác dụng: Cộng thêm 7 ngày luyện công tại Uyển Phụng Sơn (Có thể sử dụng nhiều vật phẩm để cộng dồn thời gian luyện công)
   • Thời gian luyện công tính theo thời gian thực (tương tự Thiên Long Hỏa Khí)
   • Có thể kiểm tra thời gian luyện công còn lại tại Võ Lâm Lệnh
  • Vẫn có thể tự do PK tại bản đồ này. Tuy nhiên từ 0h - 6h mỗi ngày sẽ không thể PK
 • Túi Mana Đại Bổ Tán: Điều chỉnh số lượng Đại Bổ Tán nhận được
  • Trước khi điều chỉnh: 50
  • Sau khi điều chỉnh: 60
  • Chỉ áp dụng cho những vật phẩm được mua sau khi bảo trì cập nhật

CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀY 11/08:

 • Ra mắt 2 boss Đại Hoàng Kim:
  • Đạo Thanh Chân Nhân: xuất hiện lúc 19h30 tại Sa Mạc Địa Biểu hoặc thành thị
  • Hà Linh Phiêu: Xuất hiện lúc 23h00 tại Kiếm Các Tây Nam hoặc thành thị
  • Phần thưởng boss Hoàng Kim: Xem chi tiết
 • Võ Lâm Lệnh: Thêm chức năng kiểm tra số VLMT và TTK đã sử dụng
 • Quả Huy Hoàng: Điều chỉnh tính năng:
  • Vị trí xuất hiện: Giữ nguyên ở Chiến Long Động
  • Số lượng quả xuất hiện mỗi đợt: 63 quả (Hiện tại là 40 quả/đợt)
  • Điều chỉnh cách bố trí vị trí các quả
  • Tăng thêm 1 tọa độ truyền tống ở bản đồ Chiến Long Động
  • Khi di chuyển lên bản đồ Chiến Long Động từ Xa Phu: Tùy ý chọn 1 trong 3 vị trí cần lên (Hiện tại: ngẫu nhiên vị trí)


NỘI DUNG CẬP NHẬT 07/08: TRI ÂN CÁC BANG HỘI TẠI VÕ LÂM CHÍNH TÔNG

Sự kiện tri ân gồm 2 sự kiện:

 • Sự kiện Tri Ân 1: Đua Top Bang Hội (Xem chi tiết)
  • ​Hoạt động dành cho tất cả các bang hội
  • Thời gian diễn ra: 10/8 - 16/8
  • Nhiều phần thưởng cho các cá nhân và các bang hội để có thêm kinh phí phát triển bang
  • Sẽ được thử nghiệm trong 1 tuần, sau đó sẽ có điều chỉnh cho phù hợp và nhân rộng ra để tạo thêm nguồn kinh phí cho các bang hội về lâu dài
  • Xem thông tin chi tiết tại đây
 • Sự kiện Tri Ân 2: Bảo mã tặng Anh Hùng:
  • Võ Lâm Chính Tông thân tặng 1 chiến mã cấp 80 (thời hạn vĩnh viễn) cho bang chủ của các bang có đẳng cấp 18 trở lên và các bang hội tham gia hoạt động sôi nổi hoặc có nhiều đóng góp cho game
  • Đối với các bang hội chưa đạt điều kiện: khi đạt cấp 18 hãy liên lạc với Bổn Trang để được ghi nhận và trao thưởng
  • Giới hạn: 1 chiến mã/bang hội
  • Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 7/8 đến 31/8
 • Ra mắt chiến mã cấp 8x, thông qua các hình thức sau:
  • Ghép từ Nguyên Mẫu Chiến Mã:
   • Ngựa Chiến Dạ và Xích Thố: 100 Nguyên Mẫu Chiến Mã + 100 vạn. Hạn sử dụng 3 tháng
   • Ngựa Ô Vân, Tuyệt Ảnh, Đích Lô: 100 Nguyên Mẫu Chiến Mã + 50 vạn. Hạn sử dụng 3 tháng
   • Ghép tại NPC Bạch Mã Ôn tại Tương Dương
  • Bang chủ có thể mua tại Thẩm Câu (Nam Nhạc Trấn)
   • Giá: 1.500 vạn lượng (Tự chọn 1 trong 5 loại chiến mã)
   • Thời hạn: Vĩnh viễn
   • Giới hạn: Mỗi bang hội chỉ có thể mua được tối đa 3 chiến mã
   • Yêu cầu: Bang hội đạt cấp 18 trở lên
  • Mua tại Kỳ Trân Các:
   • Chiến mã 8x tự chọn (Hạn sử dụng 1 tháng): 68 tiền đồng
   • Chiến mã 8x tự chọn (Hạn sử dụng 3 tháng): 188 tiền đồng
  • Đặc biệt: Chiến mã 8x có hạn sử dụng vĩnh viễn chỉ có thể nhận được từ:
   • Hoạt động đua Top lúc khai mở máy chủ
   • Bang chủ mua tại Thẩm Câu (3 chiến mã/bang hội)
   • Các giải đấu sắp tới
   • Và từ các sự kiện tri ân bang hội

CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀY 4/8:

 • Khai mở tính năng Liên Đấu
  • Hình thức thi đấu: Song đấu tự do
  • Thời gian thi đấu: Ngày 8/8 - 28/8
  • Sau khi khai mở, chư vị có thể tạo chiến đội để chuẩn bị thi đấu
  • Báo danh: Tại NPC Sứ Giả Liên Đấu tại Lâm An, Tương Dương, Biện Kinh
  • Hủy chiến đội: Có thể rời hoặc hủy chiến đội bất cứ lúc nào. Điều kiện: Chiến đội chưa thi đấu trận nào
 • Sự kiện Chính Tông Vạn Niên Tửu: Gia hạn nhận mốc thưởng 50, 100, 150 và 200tr đến 24h00 ngày 6/8/2020

BIG UPDATE 28/07: TÍNH NĂNG - EVENT - BẢO MẬT:

 • Sự kiện Chính Tông Vạn Niên Tửu
 • Sự kiện Triệu Hồi Thiết Ngưu Đại Vương
 • Khai mở tính năng Vượt Ải
 • Điều chỉnh chiến trường Tống Kim:
  • Trận 21h thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần: Giới hạn báo danh 1 tài khoản/IP
  • Trận 21h thứ 2, 4, 6 và chủ nhật: Áp dụng chung giới hạn với game: 12 tài khoản/IP
 • Ra mắt chức năng: Cập nhật mật khẩu cấp 2
 • Ra mắt chức năng: Reset mật khẩu rương chứa đồ qua SMS
  • Tác dụng: Đặt lại mật khẩu rương ngay tức thời
  • Cách thực hiện: Truy cập trang quản lý tài khoản ► Chọn chức năng Đổi mật khẩu rương ► Sử dụng số điện thoại bảo mật để nhắn tin theo cú pháp ► Thoát game rồi đăng nhập lại ► Đến Lễ Quan để đặt lại mật khẩu rương mới
  • Lệ phí: 10 tiền đồng/lần reset
 • Ra mắt chức năng: Mở khóa trang bị nhanh qua SMS
  • Tác dụng: Mở khóa nhanh 1 trang bị bất kỳ (Yêu cầu là trang bị đang trong thời hạn chờ mở khóa)
  • Cách thực hiện: Truy cập trang quản lý tài khoản ► Chọn chức năng Mở khóa trang bị nhanh ► Sử dụng số điện thoại bảo mật để nhắn tin theo cú pháp ► Thoát game rồi đăng nhập lại ► Đến Lễ Quan để mở khóa trang bị 1 trang bị
  • Lệ phí: 10 tiền đồng/lần mở khóa
  • Lưu ý: Trang bị phải đang trong thời hạn chờ mở khóa (Tức là thời hạn chờ mở khóa đang hiển thị trên trang bị nằm trong khoảng 1 giờ đến 72 giờ). Mỗi lần thực hiện thì chỉ có thể mở khóa 1 trang bị. Tiếp tục lặp lại thao tác trên để mở khóa các trang bị tiếp theo
 • Ra mắt chức năng: Khóa giao dịch qua SMS
  • Tác dụng: Khi bật chế độ khóa giao dịch, tất cả các nhân vật chung tài khoản này sẽ không thể: Giao dịch, bày bán, hủy chuỗi nhiệm vụ Dã Tẩu (Sắp tới sẽ cập nhật thêm các tính năng mới)
  • Bật chức năng KHÓA GIAO DỊCH: Truy cập trang quản lý tài khoản ► Chọn chức năng Khóa giao dịch ► Sử dụng số điện thoại bảo mật để nhắn tin theo cú pháp ► Thoát game rồi đăng nhập lại
  • Tắt chức năng KHÓA GIAO DỊCH: Truy cập trang quản lý tài khoản ► Chọn chức năng Mở khóa giao dịch ► Sử dụng số điện thoại bảo mật để nhắn tin theo cú pháp ► Thoát game rồi đăng nhập lại
  • Lệ phí: Hoàn toàn miễn phí

Nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản, cũng như bảo vệ tối đa cho tài sản của chư vị, Bổn Trang khuyến cáo chư vị nên cập nhật số điện thoại bảo mật, đồng thời bật chế độ KHÓA GIAO DỊCH để không bao giờ bị hack

 


 

CẬP NHẬT NGÀY 24/07:

 • Khắc phục lỗi không giảm lực tay khi tháo vũ khí
 • Phạm vị áp dụng: tất cả các môn phái

CẬP NHẬT NGÀY 21/07:

 • Hồi Thành Phù nhận từ gói Xích Long: Sẽ có thể sử dụng với VAuto
 • Những cao thủ đã nhận vật phẩm Thổ Địa Phù (sử dụng vô hạn) từ gói Xích Long:
  • Vui lòng đến Lễ Quan để đổi sang Hồi Thành Phù có thể sử dụng với VAuto
  • Vật phẩm sau khi đổi sẽ có hạn sử dụng 14 ngày tính từ ngày đổi
  • Hạn chót đổi vật phẩm: 24h00 ngày 31/07/2020
 • Tăng tỉ lệ rơi Địa Đồ Chí ở bản đồ 7x và 8x: Gấp 3 lần

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, Võ Lâm Chính Tông sẽ có một hoạt động liên quan đến Mật Đồ Thần Bí, chư vị hãy chuẩn bị nhé


CẬP NHẬT NGÀY 17/07:

 • Khai mở tính năng Phong Lăng Độ:
  • Do nhận thấy chưa thích hợp để mở nên sẽ mở PLD trước, Vượt Ải sẽ được dời lại vào ngày 28/7
  • Phần thưởng: 1 Huyết Long Tiểu và Exp
  • Xem thông tin chi tiết tại đây
 • Lôi đài Công Bình Tử:
  • Thành Đô: Bản đồ Liên đấu
  • Tương Dương: Bản đồ Công Bình Tử
  • Thể thức: Tốn thể lực khi di chuyển
  • Có cơ chế tính sát thương của 2 phe
  • Xem thông tin chi tiết tại đây
 • Nhiệm vụ Dã Tẩu:
  • Điều chỉnh lỗi dịch thuật của tính năng Dã Tẩu (Một số nhiệm vụ hiển thị sai hệ của vật phẩm)
  • Bỏ nhiệm vụ tìm Ngọc bội - Hương nang: Mỗi nữa giây phục hồi thể lực 1~9 điểm
  • Tăng tỉ lệ rơi Địa Đồ Chí ở các bản đồ 90: Tăng gấp 3 lần
 • Ra mắt 2 gói đầu tư:

CẬP NHẬT NGÀY 10/07

 • Điều chỉnh boss xanh: Boss xanh sẽ hiển thị thành chữ trắng, tuy nhiên vẫn giữ tính chất là boss xanh (Lượng máu, kháng, đồ rơi, vẫn rơi Mật Chí, ...)
 • Thử nghiệm: Bán Túi Đại Bổ Tán ở KTC
  • Tác dụng: Khi sử dụng sẽ nhận được 50 Đại Bổ Tán
  • Giá bán: 1 tiền đồng
  • Sau khi mua ở KTC thì bạn sử dụng của Túi Đại Bổ Tán là 7 ngày
  • Do đây là vật phẩm thử nghiệm nên có thể sẽ ngưng bán bất cứ lúc nào, hoặc sẽ được điều chỉnh cho phù hợp

CẬP NHẬT NGÀY 08/07

 • Mở lại Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Mở chức năng đổi tên nhân vật (Sử dụng Lệnh Bài Đổi Tên tại KTC)
 • Điều chỉnh hạn sử dụng để có thể xếp chồng cho các vật phẩm mua từ cửa hàng Tống Kim (Chỉ áp dụng cho các vật phẩm được mua sau bảo trì)
 • Bỏ dòng chọn Xuất sư ở NPC Hổ Trợ Tân Thủ, vẫn giữ cách xuất sư tại Chường Môn như bình thường (Vì xuất sư ở đây thì không thể làm nhiệm vụ 90)
 • Hỗ trợ máu trong Tống Kim 21h: Nhận tối đa 3.000 bình (hiện tại là 300 bình)
 • Hỗ trợ trang bị: Nhận bộ Chính Tông lần 2 (Hạn sử dụng 7 ngày)

CẬP NHẬT NGÀY 07/07

 • Mở tính năng Hái quả Huy Hoàng (Thấp và Trung) (Xem chi tiết tại đây)
 • Tăng tỉ lệ rơi tiền vạn ở các map 8x và 9x
 • Tăng tỉ lệ xuất hiện Đồ Chí và Mật chí ở các map 8x và 9x
 • Khai mở tính năng Tống Kim (Xem chi tiết tại đây)
 • Tặng thưởng Top 3 Tống Kim 21h ngày 7/7, 8/7 và 9/7:
  • Top 1: 500 tiền đồng
  • Top 2: 300 tiền đồng
  • Top 3: 200 tiền đồng
 • Mở sự kiện đua Top Tống Kim từ ngày 7/7 - 20/7, với nhiều phần thưởng hấp dẫn (Xem chi tiết tại đây)
 • Đồng thời sẽ có 1 số điều chỉnh sau, dựa vào những góp ý của các cao thủ tại Hội Quán Võ Lâm Chính Tông:
  • Hiện tại các bang hội đã được lập và khá đông đảo, nên sẽ hủy bỏ giới hạn bật đồ sát đối với nhân vật pk10.
  • Để thuận tiện hơn cho quá trình làm nhiệm vụ Dã Tẩu: Các bản đồ luyện công sẽ không còn giới hạn level (Trừ môn phái Côn Lôn và Thiếu Lâm phải đủ level mới lên được map 7x 8x 9x).
  • Điều chỉnh tính chất vật phẩm Tu Luyện Đơn và Tuyệt Kỹ Chân Đơn: Không mất tác dụng khi nhân vật tử vong.
 • Cập nhật thêm vật phẩm Ngôi Sao Danh Vọng trên Kỳ Trân Các.
  • Sử dụng nhận được 10 điểm danh vọng.
  • Giá bán: 2 tiền đồng.
  • Lưu ý: Tối đa mỗi nhân vật chỉ sử dụng 15 vật phẩm.

CẬP NHẬT NGÀY 03/07

 • Tăng tỉ lệ rơi đồ chí và mật chí khi đánh quái ở bản đồ 8x và 9x

CẬP NHẬT NGÀY 02/07

 • Khai mở tính năng Dã Tẩu (Xem chi tiết tại đây)
 • Sự kiện đua top Dã Tẩu (Xem tại đây)
 • Khai mở tính năng Boss Tiểu Hoàng Kim
  • Thời gian xuất hiện: 19:00 và 23:00
  • Mỗi đợt sẽ xuất hiện 3 boss (Liễu Thanh Thanh, Diệu Như, Trương Tông Chính)
  • Mỗi boss Tiểu Hoàng Kim sẽ chắc chắn rơi 1 bí kíp cấp 90 (ngẫu nhiên môn phái)
  • Thông tin về boss Tiểu Hoàng Kim xin tham khảo tại đây.

CẬP NHẬT NGÀY 30/6

 1. Sửa lỗi vòng sáng hồi máu: Khi chết sẽ không mất vòng sáng
 2. Điều chỉnh giới hạn level được lên map:
  • Level 65 trở lên sẽ được di chuyển lên map 7x
  • Level 75 trở lên sẽ được di chuyển lên map 8x
  • Level 85 trở lên sẽ được di chuyển lên map 9x
 3. Để phù hợp với tình hình chơi game của thời nay, Võ Lâm Chính Tông sẽ hỗ trợ lập bang hội sớm để người chơi thuận tiện trong việc giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm võ học:
  • Nhân vật đạt cấp 85: Nhận được 3 Nhạc Vương Hỗn Thạch (Có thể giao dịch)
  • Bán Nhạc Vương Hỗn Thạch trong Kỳ Trân Các
  • Điều kiện lập bang hội: 240 danh vọng (Trước đây: 450. Tuy nhiên để chuyển chức vị bang chủ thì người nhận cần đạt 450 danh vọng)

Võ Lâm Chính Tông kính bút!BÀI LIÊN QUAN :
Sidebar left